UTBILDNING OCH TRÄNING TILL CERTIFIERAD SJÄLVLEDARE

Del I. Introduktionsdag med Insikter, Teori, Forskning och Kunskapsuppbyggnad
Del II. Testningar för att fastställa utgångsläget och kunna registrera förändringar.
Del III. Egenträning. Från Kunskap till Kompetens genom 80 dagars ”PÖTT”- Praktik, Övningar, Tillämpningar, Träning (Mental Träning)
Del IV. Förändringsmätning. En avslutande testrunda för att mäta förändringar
Del V. Avslutande Certifieringsdag med diplomutdelning och tips för ”fortsatta livet”

 

DEL I. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL PÅ KURSDAGEN OCH I TRÄNINGEN

 • Beskrivning av det utmärkande för bra Ledarskap och Självledarskap
 • Utvecklings- och Träningsmodellerna är grunderna för bra Självledarskap
 • Författa sitt eget livsscenario, bli sin egen regissör och spela huvudrollen i Livsskådespelet
 • Mental konditions-, teknik- och -styrketräning
 • Alternativa medvetandetillstånd som grund för effektiv förändring och utveckling
 • Alternativa kontrollsystem som grund för effektiv självkontroll
 • Effektiv stresshantering och Spänningsreglering
 • Effektiv återhämtning, Aktiv vila och utveckling av sömnkvalitén
 • Personlig vision för livsinspiration och meningsfullhet
 • Mål som styrinstrument och energigivare
 • Bli din egen bäste vän
 • Ditt Mindset och egen-feedback styr både ditt beteende och din upplevelse
 • Fatta de bästa beslutet med System 3 (Mental Träning)(ifr- Kahneman)
 • Humoristisk inställning skapar både bättre Ledarskap och Självledarskap
 • Balans, Harmoni, Lycka och Tillfredsställelse finns att hämta i ditt inre
 • År till Livet och Liv till åren genom Bra och Positivt SjälvLedarskap

DEL III. UPPLÄGGNING AV 80 DAGARS MENTAL TRÄNING (”Hjärnan runt på 80 dar”) (c:a 15-30 min/dag – De 80 dagarna kan fördelas under 3 månader )
Dag 1-15: Andning-Avslappning-Avspänd effektivitet-Alternativa kontrollsystem
Dag 16-29: Mental avslappning, EQ-träning och Det mentala rummet (Självhypnos)
Dag 30-36: Självbildsträning (Själv-förtroende, -känsla, -tillit, -respekt- vänskap)
Dag 37-43: Vision, Mål, Målbilder, Målprogrammering, Motivation
Dag 44-50: Time Management (Tids-balans, Tids-fördelning och Tids-prioritering)
Dag 51-57: Optimism, Positivt tänkande och Beslutsfattande.
Dag 58-64: Attityd Mental Tuffhet. Vårt tolkningssystem bestämmer vår verklighet.
Dag 65-72: Utveckling av mentala förmågor som Koncentration och Kreativitet
Dag 73-80: Humor och Hälsa, Livskvalitet och Livsglädje

DEL IV. Utvärdering med hjälp av test och annat Certifieringsunderlag

DEL V. AVSLUTANDE DAG MED CERTIFIERING samt tips för “fortsatta livsutvecklingen”.

 

VÄLKOMMEN ATT BLI DE FÖRSTA SVENSKAR SOM CERTIFIERAS I SJÄLVLEDARSKAP
Lars-Eric Uneståhl och Stig Wiklund