Kursgivare

Förutom Elene och Lars-Eric Unestål

Lars-Eric Uneståhl, Fil.Dr från Uppsala universitet, där han på1960 talet introducerade klinisk hypnos i Sverige och 1969 skapade den mentala träningen, som bygger på Självhypnos. Mental Träning startade inom idrotten (landslagen/OS på 70-talet men har under 50 år spritt sig till alla samhällsområden (bl.a. genom träningsprogram som under många år fanns på apoteken) Uneståhl har varit gästprofessor vid universitet världen över förutom de år som han varit verksam vid Uppsala och Örebro universitet liksom vid GIH och Socialhögskolan.

Här fick han möjlighet att göra den mentala träningen till ett etablerat akademiskt ämne. Men eftersom Mental Träning är till för alla, så startade han 1990 två privata universitet (Skandinaviska Ledarhögskolan och Scandinavian International University.

Båda tillhör kategorin ”Open University” vilket innebär att de är öppna för alla, inte bara för traditionella studenter. Båda är också öppna genom att de är deltagarstyrda, där man i många kurser bestämmer både studiestart och studietakt. Dessutom sker studierna i hem- och arbetsmiljön vilket ger bättre effekten både på kunskaps- och kompetenssidan jämfört med de låga samband som finns världen över mellan skolframgång (betyg-redovisad kunskap) och livsframgång (hur man klarar de livssituationer man möter.)

Mental Träning är ju liksom Fysisk träning en ”egenträning”, som syftar till en ökad Livskompetens, vilket är idealt för att distribueras på detta sätt och där de mentala processerna som också Einstein påpekar blir viktigare än ”kunskapen”.

Uneståhl har publicerat över 60 forskningsartiklar och över 20 böcker, varav vissa har översatts till ett antal andra språk och det mentala träningsområdet har fått många miljoner i forskningsstöd både från Sverige och andra länder.

Uneståhl har anordnat 7 världskongresser (Idrottspsykologi, Hypnos, Mental Träning m.m.) och startade 1989 The International Society for Mental Training in Sport and Life, som vart 4:e år ordnar världskongresser vid universitet världen över.

Lars-Eric Uneståhl. Hagalundsvägen 4. 70230 Örebro
Tel: 070-6091973.
Mail: lars-eric@unestahl.com
www.siu.nu www.unestahl.com www.slh.nu www.mindschool.se