Coaching med Mental Träning

Den ideala kombinationen

Coaching, Mental Träning och Positiv Psykologi är likartade filosofier som alla innehåller kraftfulla principer för att frigöra mänsklig potential. De bygger på samma lösningsfokuserade, resursbaserade och utvecklingsinriktade tankar och idéer, men skiljer sig ändå åt i vissa avseenden, vilket gör att de kompletterar varandra på ett mycket bra sätt.

Syftet med denna bok är att den ska ge en handledning i hur dessa verktyg och tankar tillsammans kan användas för att skapa ett liv där vi både mår och fungerar optimalt. Målgrupp är alla som arbetar professionellt med mänsklig utveckling såväl som den som önskar arbeta med sig själv, sina barn, sina medarbetare, sina elever eller sin omgivning.

Boken är skriven av proffsen Lars-Eric Uneståhl och Gregor Schill med förord av Olof Röhlander.

Kategori: Coaching