WELCOME TO
SCANDINAVIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY

A private open University with focus on
Research & Online Education/Training


Main areas:
Consciousness and
Alternative states of Consciousness
MINDTRAINING
(MentalTraining, Mindfulness, Hypnosis etc.)

Sections

UTBILDNINGAR PÅ SVENSKA

Uneståls svenska verksamhet (Elene & Lars-Eric Unestål) finns framför allt på Unestål Educations hemsida www.unestaleducation.se.

De enda svenska kurserna som administreras på www.siu.nu är

1. CERTIFIED INTERNATIONAL SELF-LEADER

PIL – Personligt och Inre Ledarskap – En Certifieringsutbildning i SjälvLedarskap

Utbildningen överför Kunskap och Insikter från Introduktionsdagen till Integrerad kompetens
genom 3 månaders mental träning och tillämpningsövningar.
Diplom både på svenska och engelska.

Första kurserna i Umeå 14/9 och Sundsvall 15/9.

Read more

 

2. Internationell certifieringskurs till LivsCoach

på vår kursgård i Thailand sista veckan i november 2023.

Read more

 

TRAINING PROGRAMS and BOOKS

Training programs in different languages: www.siu.nu/trainings/
Books in different languages: www.logistikteamet.se/siu

 

CONGRESSES

Information about earlier world congresses in Mental Training and about the next world congress in

Wuerzburg, Germany, 2-5 november 2023. 

 

 

 

RESEARCH

Read about the interesting research articles and books written by the President Lars-Eric Unestahl and by the members of the University Scientific Board

 

SIU Vision

A better world through the SIU activities.

 

SIU Mission

Increased Life Competence through Systematic and long-term Mind Training.

SIU Strategies

 

Example 1. The Learning Pyramid

Example 2. Direct way to Unconscious Competence from Unconscious Incompetence through Modeling in an alternative state of Consciousness ( Mental room, Hypnosis, etc.)

Read more about the SIU Strategies

Founding President: Lars-Erik Unestahl, Ph. D.

 

SIU Background

 

Lars-Eric founded his own university, 1990, after having worked during 20 years as professor in University of Hawaii (USA), UCLB (USA), Ottawa University (Canada), Chandigarh University (India), Flinders University (Australia).
He also spent many of these 20 years at Uppsala and Orebro University in Sweden.

The main reason to start his own university was that he wanted to have an open University which could reach all human beings (not only ordinary students) with effective training methods for Self-Leadership and Self-development.

 

"Jag väljer att bestämma och skapa min egen unika och positiva verklighet."

- Lars-Eric Uneståhl -

Contacts with us