WELCOME TO
SCANDINAVIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY


A private open University with focus on
Research and Online Education/Training


Main areas:
Consciousness-Mindtraining
(MentalTraining, Mindfulness, Hypnosis etc.)

Sections

SWEDISH SECTION – UTBILDNINGAR PÅ SVENSKA

Uneståls svenska verksamhet (Elene & Lars-Eric Unestål) finns framför allt på Unestål Educations hemsida www.unestaleducation.se.

På denna hemsida (Scandinavian International University ) finns framför allt den internationella verksamheten på olika språk men dessutom två kurser på svenska, som Lars-Eric själv har ansvaret för.

Dessa är:
EN SPECIALISTUTBILDNING (på svenska) TILL CERTIFIED INTERNATIONAL LIFE-COACH PÅ VÅR KURSGÅRD I THAILAND I SLUTET AV NOVEMBER.

Read more

 

PIL – Personligt och Inre Ledarskap – En certifieringsutbildning i SjälvLedarSkap
Denna anordnas på beställning från företag (internt) eller genom någon organisatör som ordnar den som öppenkurs externt. Exempel på de senare är utbildningarna i Umeå 14/9 och i Sundsvall 15/9. Läs mer om dessa exempel och om utbildningens innehåll och uppläggning.

 

 

CONGRESSES

Read about the world Congresses on Mental Training for Excellence in Sport and Life

 

 

RESEARCH

Read about the interesting research articles and books written by the President Lars-Eric Unestahl and by the members of the University Scientific Board

 

 

UTBILDNINGAR PÅ SVENSKA

Ex. på Live- och online-kurser.

Internationell certifieringskurs till LivsCoach på vår kursgård i Thailand sista veckan i november 2023
1:a svenska kursen till “certified Selfleader” med start i Umeå 14/9 och Sundsvall 15/9.
ex. på kommande online-kurser: Mindfulness, Avspänd effektivitet, Mental Tuffhetsträning, Barn och ungdom, Seniorkursen, Idrottskursen, m.fl.

 

 

TRAINING PROGRAMS

Mental Training programs in Swedish and in 10 other languages

SIU Vision

A better world through the SIU activities.

 

SIU Mission

Increased Life Competence through Systematic and long-term Mind Training.

SIU Strategies

 

Example 1. The Learning Pyramid

Example 2. Direct way to Unconscius Competence from Unconscius Incompetence throgh Modeling in an alternative state of Consciusness ( Mental room, Hypnosis, ets.)

Read more about the SIU Strategies

Foundiry President: Lars-Erik Unestahl, Ph. D.

 

SIU Background

 

Lars-Eric founded his own university, 1990, after having worked during 20 years as professor in University of Hawaii (USA), UCLB (USA), Ottawa University (Canada), Chandigarh University (India), Flinders University (Australia).
He is also spent many of these 20 years at Uppsala and Orebro University in Sweden.

The main reason to start his own university was that he wanted to have an open University which could reach all human being (not only ordinary students) with effective training methods for Self-Leadership and Self-development.

 

"Sök inte efter ditt “sanna” jag utan efter ditt “bästa” jag."

- Lars-Eric Uneståhl -

Contacts with us