Den helande länken

i barns och ungdomars uppväxt : känsla, tanke, handling

Den psykiska ohälsan är ett stort folkhälsoproblem världen över. För att komma till rätta med det krävs en hel del åtgärder. En av dem är att utveckla barns sociala och emotionella förmågor i empati, självkännedom, kommunikation, problemlösning, motivation och att känna igen och hantera sina känslor.

I antologin Den helande länken i barns och ungdomars uppväxt ger forskare, utbildare, professorer, pedagoger, rektorer, föreläsare och inspiratörer sin syn på vikten av att erbjuda barn och ungdomar social och emotionell vägledning. Författarna, som är aktiva inom områden som EQ, livskunskap, social och emotionell träning, livsfärdighetsträning, mindfulness och mental träning, presenterar en rad olika metoder, modeller och tillvägagångssätt.

Av Lars-Eric Uneståhl, Birgitta Qvarsell, Yvonne Terjestam, Ulrika Gigård, Anna Bornstein

Kategori: Health / Hälsa