Den nya livsstilen

This book is also available in English

För att komma tillrätta med ökningen av negativ stress, utbrändhet, sjukskrivningsfrekvens etc. fodras att vi tänker om och hittar en livsstil, som medför att vi fungerar och mår bättre.

Författaren har kallat denna livsstil för den “Nya Livsstilen” (NLS). I boken jämför han den gamla och den nya livsstilen i ett femtiotal olika hänseenden.

Boken är skriven av Fil.dr Lars-Eric Uneståhl.

ENGLISH TITLE
The New Lifestyle

Kategori: Health / Hälsa