Mental Träning i Fotboll

Fil.Dr Lars-Eric Uneståhl, har under flera decennier forskat om - och utprövat metoder för - mänsklig utveckling och problemlösning.

På idrottssidan har han arbetat med en rad svenska landslag samt med den olympiska idrotten i ett tiotal länder världen över. Eftersom han startade sin egen aktiva idrottskarriär som fotbollspelare har fotbollen alltid legat honom varmt om hjärtat.

Han har nu konkretiserat detta intresse i två böcker: Fotboll – det mentala spelet och denna bok, Mental träning i fotboll.

Mental träning i fotboll (MTF) innebär att man genom en daglig systematisk träning under 80 dagar lär in och automatiserar de tankar, inre bilder (självbild och målbilder), attityder och känslor, som gör att man fungerar och presterar bättre både på fotbollsplanen och i övriga livet. Att det också leder till en högre livskvalitet och att man mår allmänt bättre är en extra bonus.

Boken vänder sig till såväl aktiva som tränare och fotbollsföräldrar.

Kategori: Sports / Idrott