Självkontroll genom Mental Träning

This book is also available in English

Lars-Eric Uneståhl startade den mentala träningen 1969 efter 10 års forskning om alternativa medvetandetillstånd, Hjärna-Kropp relationer och effekten av systematisk träning. De praktiska träningsprogrammen började utarbetas på 1970-talet i samarbete med elitidrotten. På 1980-talet spreds den mentala träningen till skolan, arbetslivet och hälsan och från 1990 blev Personlig utveckling genom Mental Träning(PUMT) en populär utbildning för många tusen människor.

I likhet med de flesta av Uneståhls 20 böcker tar också denna bok upp olika aspekter av den mentala träningen. Även om mental träning är något man gör, så kan läsandet leda till en förståelse och en motivation för träningen och för tillämpningen på livets olika områden.

ENGLISH TITLE
Selfcontrol through Mental Training

Kategori: Mental Training / Mental Träning