Bättre sömn genom mental träning

Programmet “Sömnträning” hjälper människor med sömnproblem att träna till ett avslappnat, snabbt insomnade och till en bättre sömnkvalitét.

Skivan innehåller följande program
1. Uppvaknande
2. Sömnträning
3. Siestasömn
4. Sömnstart

Denna cd-skiva är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl.

Kategori: Mental Training / Mental Träning