Divine

med musik komponerad enligt gyllene snittet

MUSIK och MEDVETANDETRÄNING för SECTION DIVINE (Gyllene snittet)

Section divine, Golden ration eller på svenska “Det gyllene snittet” har trots att det funnits och använts i tusentals år varit ett okänt begrepp för flertalet människor. När man får reda på att naturen och människokroppen till stor del är uppbyggd kring kvoten 1 till 1.618, så tror de flesta först att det inte kan vara sant. Efter ett stort antal övertygande exempel så efterträds tvivlet av en stark förvåning och fascination. Det kan också nämnas att L. Fibonacci, som levde och verkade under medeltiden, upptäckte en enkel talserie, som är grunden till ett fascinerande matematiskt samband med gyllene snittet.

Bakgrund
1990 startade jag tillsammans med ett ryskt forskarteam ett projekt för att undersöka “mental träning” (“Mental Training for Sport and Life”) Förutom att undersöka effekterna av den mentala  räningen på olika livsområden så ingick också i projektet att undersöka hur hjärnan fungerade i det alternativa medvetandetillstånd eller självhypnotiska tillstånd, som uppstår när man i den  entala grundträningen skapar ett “Inre Mentalt Rum”(IMR).

Vi fann då att det mentala rummet medförde en radikal förändring av hjärnans arbetssätt både i kvantitativ och kvalitativ bemärkelse. De kvantitativa förändringarna speglades av att relationerna mellan olika EEG-stadier förändrades. När vi närmare undersökte dessa relationer i IMR fann vi till vår stora förvåning att kvoterna  mellan de olika EEG-frekvenserna speglade det gyllene snittet (Delta/Theta 13.1/8.2, Theta/Alpha 8.2/5.2, Alpha/Beta 1 5.2/3.2 och Beta 1/Beta2 3.2/2.0)). Kvalitativt fann vi att hjärnan började fungera som en helhet genom att aktiviteten fördelades jämt till hjärnans olika delar (B). Det fanns dock två undantag, en central punkt (A) med högre aktivitet och två små områden vid sidorna med lägre aktivitet (C). När relationerna mellan dessa räknades ut så visade det återigen på det gyllene snittet. Den harmoniska hjärnan Eftersom denna “gudomliga kvot” genom tiderna stått för det sköna och harmoniska i tillvaron, så har vi börjat tala om “IMR-hjärnan” som den “harmoniska hjärnan”, ett tillstånd där informationsvägarna och de mentala processerna (tankar, inre bilder, känslor) ändrar karaktär i positiv riktning.

“Section divine” i musiken
Bland de konstnärer som använt sig av Gyllene snittet (ifr. Bestsellern “da Vinci koden”) finns också musiker (Mozart, Bach, Bartok m.fl.). Det framgår dock inte av de böcker, som nämner detta, på vilket sätt kvoten speglas i musiken. Jag bad därför två musiker, Tommy Kaså och Tommy Gunnarsson, att göra en “section divine” musik, som både till takt, form och innehåll skulle spegla denna kvot. Vi är glada för att kunna presentera ett års arbete av analyser, matematiska beräkningar och musikaliskt skapande i denna CD. Musiken finns både enskilt och som bakgrund till den introduktion till det mentala rummet.

Denna cd-skiva är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl.
Musiken komponerad av Kasa-Lord

Kategori: Sports / Idrott