Dreamteam

Pedagogisk uppladdning

Teamet är idag nyckeln till effektivitets- och prestationshöjningar inom arbetslivet. Ett bra team har gemensamma och attraktiva målbilder, som skapar engagemang, motivation och arbetsglädje och som genomsyrar och styr varje del av verksamheten. Målprogrammering är därför det centrala temat på denna cd.

Skivan innehåller följande program
1. Målprogrammering – lång version
2. Målprogrammering – kort version
3. Mental tuffhet
4. Samarbete
5. Självinsikt – inre trygghet
6. Kvalitét och ansvar
7. Effektivitet och arbetsglädje
8. Vardagsinlärning
9. Livslång utveckling
10. Egen uppladdning

Denna cd-skiva är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl

Kategori: Health / Hälsa