Mental styrketräning

Ett 8 veckors träningsprogram

Ett åtta veckors träningsprogram för attityd- och livskvalitétträning.

Ljudboken innehåller följande program
1. Meditation
2. Triggerkoncentration
3. Störningsträning
4. Attitydträning
5. Idrottskvalitet
6. Optimism
7. Idrotts- och Livsglädje

Denna ljudbok är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl.

Kategori: Mental Training / Mental Träning