Mental Tuffhetsträning

Den avgörande faktorn

Både fysisk och mental kompetens fordrar en systematisk och långsiktig träning där inlärningen automatiseras och blir en naturlig del av kroppens och sinnets sätt att fungera.
Det är först efter en längre tids fysisk och mental tuffhetsträning som man på ett självklart sätt kan skapa och bibehålla koncentrationen och flytet oavsett vilka störningar man utsätts för.
Denna “integrerade mentala tuffhetsträning” har samlats i denna ljudbok och utgör ett intressant och viktigt komplement till boken “Mental tuffhetsträning – den avgörande faktorn”.

Denna ljudbok innehåller följande program
1. Den tuffa kroppen
2. Den tuffa baskänslan
3. Den tuffa självbilden
5. De tuffa målbilderna
6. Den tuffa disciplinen
7. Den tuffa attityden
8. Den tuffa koncentrationen

Ljudboken är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl / Torsten Hansson.

Kategori: Mental Training / Mental Träning