Personlig Insikt

Träningsprogram för problemlösning, kreativitet och glädje

Med denna cd-skiva så får du hjälp med att träna din förmåga till problemlösning, kreativitet och glädje.

Skivan innehåller följande program
1. Distans till livet
2. Min inre rådgivare
3. Problembearbetning
4. Kreativitet

Denna cd-skiva är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl.

Kategori: Mental Training / Mental Träning