Rökfrihet

att börja med något bättre

Du har fattat ett av de viktigaste besluten i ditt liv – att sluta röka – eller rättare sagt att inte börja röka igen. Som hjälp för att genomföra beslutet har du denna cd.

Skivan innehåller följande program
1. Hjälp att sluta röka
2a. Hjälp att fortsätta som rökfri
2b. Hjälp att fortsätta som rökfri

Denna cd-skiva är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl.

Kategori: Sports / Idrott