Stresshantering II

Med hjälp av Mental Träning

Även om detta program kallas Stresshantering II, så är det ändå möjligt att starta med denna CD. Effekten kan dock bli bättre om man innan har tränat med CD:n Mental grundträning. En stor del av den mentala träningen skulle kunna räknas in under rubriken stresshantering.

Till denna cd har vi valt ut några av de viktigaste möjligheterna och samlat dem i fem program.

Skivan innehåller följande program
1. Mitt stressfria hem
2. Kognitiv omstrukturering
3. Mental tuffhetsträning
4. Stress-siesta
5. Stresshantering på egen hand

Denna cd-skiva är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl.

Kategori: Mental Training / Mental Träning