Förkunskaper

ICC Coach nivå 1. Detta är en nivå 2 utbildning öppen för alla ICC Certifierade Coacher som har fullgjort nivå 1 (grundkursen). Har du inte den så måste du alltså se till att gå den kursen innan slutet av november.

Denna utbildning kommer att ta dig till en högre nivå i färdigheter och specialisering.

Utbildningens upplägg och längd

Utbildningen till Life Coach utgörs av 5 dagars liveutbildning, (ICC-delen)

+  ett par extradagar med Mental Träning
+ efterföljande practicum (uppgifter, egenträning samt livscoaching av 2 klienter under minst 7 tillfällen med minimum en veckas mellanrum och med en avslutande certifieringsdag i Örebro.

Fördelarna med denna kurs är

  • Större kunskap, kompetens och säkerhet i att använda både coachingens och den mentala träningens tekniker och verktyg.
  • Stor trovärdighet på marknaden som ”International Certified Life Coach”.
  • Förmågan, kunskaperna och färdigheterna att arbeta med både Livsutveckling och med de flesta olika typer av Livsproblem.
  • Leder till en egen klientkategori som är unik för LivsCoacher
  • Ger större meningsfullhet i arbetet genom att kunna följa klienten under längre tid

Certifieringsorganisation

ICC – International Coaching Community.

Svensk organisatör

www.siu.nu

ANMÄLAN TILL SIU att Lars-eric@unestahl.com

Om du inte kan bestämma dig definitivt än så skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig innan kursen är fullbelagd.

Välkommen med! Hoppas vi ses i november!