ICC

ICC:S SPECIALISTKURSER EFTER ”GRUNDKURSEN” TEAM- EXECUTIVE och LIFE-COACHING

Certifiering genom International Coaching Community

Certifiering genom International Coaching Community

ICC har två tränare i Sverige. Elene och Lars-Eric Unestål.
Vi har gemensamt ansvar för grundkursen. På specialistnivå har Elene (och Unestål Education) ansvaret för Team och Executive och Lars-Eric (och SIU – Scandinavian International University) för Life-Coach.

Certifiering

Certifieringen till Certified Life Coach sker alltså i likhet med både grundkursen och de andra level 2 kurserna av ICC och ger en certifiering som är lika över hela världen.

CNLC – Certified New Life Coach.

Eftersom vi lägger till kurs- & Praktik-moment, som har med den mentala träningen att göra så kommer jag att genom SIU utfärda en speciell certifiering utöver ICC-certifieringen som en Certified New Life Coach (CNLC)

Ensam i världen

Denna certifiering blir du ensam om att ha i världen.
Bifogar ett kapitel i en ny bok där en av våra första livscoacher beskriver skillnaden mellan en coach och en CNLC.

Akademiska poäng.

Under de 20 år jag tjänstgjorde vid de ”statliga” universiteten i Sverige kunde jag också ge högskolepoäng både för coachingen och den mentala träningen.
När jag 1990 startade ett privat universitet (Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) och dess internationella motsvarighet (Scandinavian International University (SIU) så får jag i likhet med Chalmers. Handelshögskolan, m.fl. inte ge statliga högskolepoäng utan har gått över till
ett internationellt system med International Units (IU), där en heldag av studier ger 1 p, ett system som kan relateras till de olika system med credits som finns i olika länder.
100 IU motsvarar då 20 gamla och 30 nya högskolepoäng (1 termins studier).
Jag har då bedömt att LifeCoachkursen i Thailand plus den Praktik ni gör efteråt motsvarar 20 IU, vilket motsvarar 5 gamla och 7,5 nya högskolepoäng (dvs 1 månad av heltidsstudier)
Förutom ICC certifiering som Life Coach och SIU certifieringen som Certfied New Life Coach så kommer du alltså att få 20 International Units.