Internt

Panelen

 • Inlägg
 • Citat
 • Böcker
 • CD-skivor
 • Media
 • Sidor
 • Utseende
 • Användare
 • Tema (setup)
 • MailChimp for WP

Inlägg

Här skriver du dina inlägg / artiklar och det är denna funktion du mest kommer att använda. Det finns följande kategorier upplagda:

 • Event – en specialkategori där du kan lägga ut kurser, seminarier etc. När du väljer denna kategori får du upp flikar där du kan lägga in PROGRAM, CONTACT (kontaktperson) och ett anmälningsformulär skapas automatiskt.Tips! Om du t.ex. ska lägga in en utbildning, välj dels kategorin “Event” men också “Trainings”
 • News – är standardkategorin, om du inte aktivt väljer en annan kategori så sparas ditt inlägg automatiskt i denna kategori.
 • Quotes – är en specialkategori där dina citat hamnar. (se “Citat” i panelen)
 • Trainings – en kategori där du väljer för t.ex. live-träningar, kurser som t.ex. coaching-kurserna (kombinera med kategorin “Events” så får du upp att du kan lägga in program, kontaktperson för anmälan, en lista med trainers och ett automatiskt genererat anmälningsformulär.
 • Video – en kategori du kan välja när du lägger in t.ex. en video i inlägget. Kopiera en länk från YouTube eller Vimeo och klistra in i inlägget så visas videon med automatik inbäddad på sidan.

Citat

Här lägger du in de citat som slumpas fram på startsidan. Välj “Lägg till nytt citat” och skriv in citatet och namnet på upphovsmannen/kvinnan. Som standard står det Lars-Eric Uneståhl som författare. Vid “publicera direkt” kan du ändra datum för när citatet ska publiceras. Med andra ord så kan du lägga in en mängd citat i förväg och de publiceras det datum du angivit.

Böcker

Här finns det urval av dina böcker som visas på sidan Publications / Books. Det finns 5 kategorier upplagda; Mental Träning, Coaching, Självhypnos, Sport/Idrott och Hälsa. Om du ska lägga till en bok väljer du först kategori, laddar upp en omslagsbild, skriver in boktitel, evt. underrubrik och i Innehåll – en beskrivning av boken.

CD-skivor

Samma upplägg som för böckerna ovan.

Media

Här finns mediabiblioteket till vilket du laddar upp bilder, foton, mp3-filer, pdf etc.

Sidor

De sidor som är upplagda på hemsidan (se separat underrubrik till höger).

Utseende

Här finns menyhanteraren och widgets. OBS! Lägg helst inte till nya sidor på menyn, det blir bara förvirrande för besökaren. Det upplägg jag gjort bör fungera bra. Det är via inläggen du fyller sajten med information.

Användare

Här finns konton upplagda för de som kan administrera sajten. I dagsläget är det du (Lars-Eric) och Janne.

Tema (setup)

Här finns hemsidans adressuppgifter, telefon, officiell epostadress m.m. (används av t.ex. kontaktformuläret på startsidan). Här finns också ditt ID för Google Analytics (sökoptimering). Ändra inte det för då slutar besöksstatistiken fungera.