Om Livscoach

Bli unik i världen!

Livscoach är det mest populära coach-yrket i världen.
Dock har det hittills inte funnits någon specialistutbildning på området dvs ingen har hittills kunnat kalla sig för Certifierad Life-Coach och denna utbildning är därför den första internationella certifierings-utbildningen i Life Coaching i världen

Den vanliga orsaken till att söka en coach har varit att få hjälp med ett problem eller ett problemområde, oftast upplagt på 5 besök. En livscoach kan naturligtvis också arbeta med problem men det viktigaste området för en livscoach är ”Livsutveckling” (Personlig
utveckling, Ledarutveckling, Relationsutveckling, Hälsoutveckling, etc.)

Livslånga Coach-klient relationer

Det innebär att en livscoach ibland har kunder som man följer genom hela livet (Livslång utveckling), vilket gör att man till skillnad från andra coacher inte behöver arbeta lika mycket för att få ”nya kunder”.

En livscoach kan också med fördel arbeta med executive coaching, eftersom en chef som anlitar en coach sällan gör det för ”Business problems” utan mest för de livsproblem, som man inte kan diskutera med någon annan inom företaget.

En livscoach hjälper människor att identifiera/uppnå personliga mål, från övergripande livsmål, byggda på en personlig vision, ned till de dagliga och vardagliga besluten.

Mer om utbildningen

Utbildningen innehåller det mesta av den kunskap och de färdigheter som behövs för att hjälpa sina klienter att utveckla ett liv med hög livskvalitet, livsmotivation och livsglädje.

Vi har utökat den kurs som Joseph =´Connor har gjort och som har rubriken ”LIVSBALANS” (Certifierad Life Coach) med den mentala träningen, som blir unik för Sverige och också ger en certifiering son Certified New Life Coach och som bl.a, innehåller arbete med : Livsvision, Livsmål, Livsfilosofi och Livsmodeller, Livsbudget med Livsresultat och Livsbalans, Livsenergibudget med energiinkomster, utgifter, tillgångar och skulder, Livsförändringsverktyg, Livsvärderingar, Livsattityd, Livstuffhet, Livskontroll, Livsstresshantering och Livsstressimmunitet, Livsstyrka, Livsmotivation, Livsglädje, Livstillfredsställelse, och mycket mera, bl.a. användningen av Utvecklingshypnos och av alternativa medvetandetillstånd (Coacha ditt undermedvetna)

På varje område erhålles praktiska verktyg som kan användas i den framtida
klientcoachingen framför allt som tränings-uppgifter mellan coachingsessionerna.