Quotes

Inspirational and motivational quotes

Verkligheten är inte vad som händer utan hur vi uppfattar och reagerar på det som händer.
Lars-Eric Uneståhl
Jag väljer att bestämma och skapa min egen unika och positiva verklighet.
Lars-Eric Uneståhl
Det finns inga misslyckanden – bara misstag och feedback.
Lars-Eric Uneståhl
Möjligheterna knackar på dörren varje dag – om vi bara lyssnar.
Lars-Eric Uneståhl
Försök bli lycklig och finn att lyckan går. Njut av stunden och du lyckan får.
Lars-Eric Uneståhl
Det är först när du accepterar nuet som du kan gå vidare mot något bättre.
Lars-Eric Uneståhl
Avspänd effektivitet innebär att göra mindre och uträtta mer.
Lars-Eric Uneståhl
Effektivitet har inte med kvantitet att göra utan med kvalitet.
Lars-Eric Uneståhl
Sök inte efter ditt “sanna” jag utan efter ditt “bästa” jag.
Lars-Eric Uneståhl
Det bästa sättet att bli av med en ovän är att göra denne till vän.
Lars-Eric Uneståhl