SLUMP

SjälvLedarskapsUtveckling Genom
Mental Träning och Praktik

 

SjälvLedarskapsAkademin vid
Scandinavian International University
(tidigare Skandinaviska Ledarhögskolan)

Introducerar under 2023 den Första svenska Certifieringsutbildningen i SJÄLVLEDARSKAP

 

”Det är först när du kan leda dig själv som du kan få ett bra liv och som du också kan leda andra på ett bra sätt”.
L-E Uneståhl

Utbildningen består av

  • En introduktionsdag med genomgång av utbildningen.
  • 3 månader med egen mental träning och tillämpningsövningar kompletterat med både coaching- och webinarie-stöd under praktiken.
  • En avslutande certifieringsdag efter 3 månader med diplomutdelning, m.m.

Efter godkänd utbildning utfärdas SIU dels certifikatet i Självledarskap samt 50 International Units vilket omfångsmässigt motsvarar 10 gamla och 15 nya högskolepoäng.

 

Utbildare och Examinator är Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl, President SIU.
Lars-Eric grundade den mentala träningen 1969 och utvecklade den praktiska träningen under 1970 talet tillsammans med 11 landslag och 2 olympiska team.

På 80-talet spred sig Mental Träning vidare till Försvaret, Polishögskolan, till företag
och arbetsliv.

På 90-talet startade en stark trend med Mental Träning för allmänheten, speciellt i Personlig- och Hälso-utveckling, där många träningsprogram fanns på apoteken.

Mental Träning är ju en systematisk och Långsiktig träning för att få kontroll över- och kunna utveckla – sina tankar, känslor, inre bilder (Själv- och Mål-bilder) och attityder (Mindset – tolkningar av det som händer).

Mental Träning blir på det sättet en utveckling av det Personliga- och Inre Ledarskapet (PIL) eller SjälvLedarskapet. Genom att lära sig att förvandla Livet till ett ”gör det själv projekt” skapas Empowerment (egenmakt) och tillgång till styrprinciperna för ett bra liv. Samtidigt skapar det förutsättningen för att på ett bra sätt påverka och Leda andra.

SJÄLVLEDARSKAPSUTBILDNINGEN

Därför är det med stor glädje som vi under hösten 2023 kan utveckla det mer informella Självledarskapet som har funnits i den mentala träningsutbildningen under 50 år till den första formella utbildningen i Självledarskap genom Mental Träning

Med start i Folkets Hus, Umeå 14/9 och Quality hotel, Sundsvall 15/9 och med avslutning i Umeå 7/12 och Sundsvall 8/12.

 

Kursen ges Tillsammans med den välkände Coachen och Mentale tränaren Stig Wiklund som både medverkar på Introduktions- och Certifierings-dagen och som också håller kontakten med deltagarna under träningsperioden. Lars-Eric håller också kontakten genom webinarer under den så viktiga tränings- ; tillämpnings-perioden.

DAY 1 PROGRAM

09.00 Hotell Quality Hotel Sundsvall och Umeå Folkets Hus.
09.30 Välkommen Regionchef Olivia Åsberg Handelskammaren MittSverige
i Umeå Mikael Jungling slalomikonen Anja Pärsons personliga tränare
09.45 Presentation av kursdelsrna och deltagarna Lars-Eric och Stig
10.15 Introduction till Självledarskap Lars-Eric och Stig
10.45 Självledarskap genom Mental Träining Lars-Eric
12.00 Lunch
13.00 Alla har talang – Att bygga en mental mästare Stig
14.00 Självledarskapsträining Lars-Eric
15.00 Fika
15.30 Hur går vi virade fram till certifieringsdagen Lars-Eric – Stig
16.30 Sammanfattning
16.45 Avslutning

Anmälningsblankett se första sidan på Självledarskapet (tryck här)
Mer information på följande sidor på www.siu.nu eller genom Lars-eric@unestahl.com eller Stig.Wiklund@positivakicken.se