CERTIFIERINGS UTBILDNING I SJÄLVLEDARSKAP

PIL – Personligt och Inre Ledarskap

Akademin för Självledarskap vid Scandinavian International University startar under 2023 den första svenska certifieringsutbildningen i Självledarskap

Självledarskap är en grund för:

  • Ett bra liv där man både trivs – och samarbetar bra – med sig själv
  • Att få bra relationer med sina närmaste och med alla andra
  • Att kunna Leda andra på ett optimalt sätt

Utbildningen består av:

  • En introduktionsdag med genomgång av utbildningen.
  • 3 månader med mental träning och mentala övningar (c:a 30 min/dag) kombinerat med webinar- och coaching-stöd.
  • En avslutnings- och certifierings-dag med diplomutdelning

Godkänd utbildning ger:

  • ett certifikat i Självledarskap (Certified International Self Leader)
  • 50 International Units (läs mer om IU nedan).

IU och Akademiska poäng

Under de 20 år jag tjänstgjorde vid de ”statliga” universiteten i Sverige kunde jag också ge högskolepoäng både för coachingen och den mentala träningen. När jag 1990 startade ett privat universitet (Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) och dess internationella motsvarighet (Scandinavian International University (SIU) så får jag i likhet med Chalmers, Handelshögskolan, m.fl. inte ge statliga högskolepoäng utan har gått över till ett internationellt system med International Units (IU), där en heldag av studier ger 1 p, ett system som kan relateras till de olika system med credits som finns i olika länder. 100 IU motsvarar då 20 gamla och 30 nya högskolepoäng (1 termins studier). Jag har då bedömt att de två utbildningsdagarna plus träningaen och praktiken mellan de två dagarna kan ge 50 IU, vilket motsvarar 10 gamla & 15 nya högskolepoäng (dvs 2 mån. av akademiska studier).

 

Utbildare och Examinator är Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl, President SIU.
Lars-Eric grundade den mentala träningen 1969 och utvecklade den praktiska träningen under 1970 talet tillsammans med elitidrotten.

På 80-talet spred sig Mental Träning vidare till Försvaret, Polishögskolan och till företag och arbetsliv. På 90-talet startade en stark trend med Mental Träning för allmänheten, speciellt i Personlig- och Hälso-utveckling, där många träningsprogram fanns på apoteken.

Efter 20 år vid universiteten i Uppsala och Örebro plus GIH och Socialhögskolan plus ett antal gästprofessurer vid universitet i USA, Australien, Indien, m.m. så startade Uneståhl 1970 ett privat open universitet (tillträde för alla) ”Skandinaviska Ledarhögskolan” som idag har namnet ”Scandinavian International University” och som vill medverka för ”Ett bättre liv för alla människor”, där denna utbildning är en del i denna målsättning.

Utbildningen kommer att under året endast ges på några få ställen i Sverige med start i Folkets Hus, Umeå 14/9 och Quality hotel, Sundsvall !5/9

ORGANISATÖRER:

  • Scandinavian International University (Lars-Eric Uneståhl)
  • Positiva kicken (Stig Wiklund)

 

Utbildningen i Umeå och Sundsvall ges tillsammans med den välkände Coachen och Mentale tränaren Stig Wiklund (läs mer om Stig under rubriken Kursgivare) som både medverkar på Introduktions- och Certifierings-dagen och som också håller kontakten med deltagarna under träningsperioden. Lars-Eric håller också kontakten genom webinarer under den så viktiga tränings- & tillämpnings-perioden.

 

Kostnad: 21.000 (exkl.moms)

Priset innefattar hela 3-månadersutbildningen inkl. allt kurs-
och tränings-materal samt coaching- och webinarstöd under träningsperioden.

 

Mer information om kursinnehåll och kursgivare se följande sidor

ANMÄLAN

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jag anmäler mig härmed till Självledarkursen med start i

 

Din anmälan skickas både till SIU och till Stig.Wiklund@positivakicken.se

tel.: 070-5818922
Begränsat antal deltagare så snabb anmälan rekommenderas.