CERTIFIERINGS UTBILDNING I SJÄLVLEDARSKAP

PIL – Personligt och Inre Ledarskap

Akademin för Självledarskap vid Scandinavian International University startar under 2023 den första svenska certifieringsutbildningen i Självledarskap och Självcoaching

Självledarskap är en grund för:

 • Ett bra liv där man både trivs – och samarbetar bra – med sig själv
 • Att få bra relationer med sina närmaste och med alla andra
 • Att kunna Leda andra på ett optimalt sätt

Utbildningen består av:

 • En introduktionsdag med genomgång av utbildningen.
 • 3 månader med mental träning och mentala övningar (c:a 30 min/dag) kombinerat med webinar- och coaching-stöd.
 • En avslutnings- och certifierings-dag med diplomutdelning

Godkänd utbildning ger:

 • ett certifikat som egencoach (Certified International Self Leader)
 • 50 International Units (läs mer om IU nedan).

IU och Akademiska poäng

Under de 20 år jag tjänstgjorde vid de ”statliga” universiteten i Sverige kunde jag också ge högskolepoäng både för coachingen och den mentala träningen. När jag 1990 startade ett privat universitet (Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) och dess internationella motsvarighet (Scandinavian International University (SIU) så får jag i likhet med Chalmers, Handelshögskolan, m.fl. inte ge statliga högskolepoäng utan har gått över till ett internationellt system med International Units (IU), där en heldag av studier ger 1 p, ett system som kan relateras till de olika system med credits som finns i olika länder. 100 IU motsvarar då 20 gamla och 30 nya högskolepoäng (1 termins studier). Jag har då bedömt att de två utbildningsdagarna plus träningaen och praktiken mellan de två dagarna kan ge 50 IU, vilket motsvarar 10 gamla & 15 nya högskolepoäng (dvs 2 mån. av akademiska studier).

 

Utbildare och Examinator är Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl, President SIU.
Lars-Eric grundade den mentala träningen 1969 och utvecklade den praktiska träningen under 1970 talet tillsammans med elitidrotten.

På 80-talet spred sig Mental Träning vidare till Försvaret, Polishögskolan och till företag och arbetsliv. På 90-talet startade en stark trend med Mental Träning för allmänheten, speciellt i Personlig- och Hälso-utveckling, där många träningsprogram fanns på apoteken.

Efter 20 år vid universiteten i Uppsala och Örebro plus GIH och Socialhögskolan plus ett antal gästprofessurer vid universitet i USA, Australien, Indien, m.m. så startade Uneståhl 1970 ett privat open universitet (tillträde för alla) ”Skandinaviska Ledarhögskolan” som idag har namnet ”Scandinavian International University” och som vill medverka för ”Ett bättre liv för alla människor”, där denna utbildning är en del i denna målsättning.

ORGANISATÖRER:

 • Scandinavian International University (Lars-Eric Uneståhl)

Lars-Eric håller kontakten genom webinarer under den så viktiga tränings- & tillämpnings-perioden.

 

NY OCH UNIK UTBILDNING från Unestål Akademin för SjälvLedarskap vid Scandinavian International University

Utbildningen ger två Certifieringar och SIU credits

1. CERTIFIERING I SJÄLVLEDARSKAP

2. CERTIFIERING SOM EGENCOACH

3. Credits (50 International Units)

 

September – December 2023

Vad gör denna utbildning och träning unik?

 1.  En unik utbildning som blir lika viktig i såväl yrkeslivet som privatlivet
 2. Samma utbildning ger två olika certifieringar, SjälvLedarskap och EgenCoach
 3. Utbildningen ger också International Units (credits) genom Scand. Int. University
 4. Utbildningen är också unik genom sin uppläggning, t.ex genom
  a. utbildningen och träningen kombineras med- och integreras i ditt vanliga liv
  b. utbildningen fordrar endast 2 dagars bortavaro (introduktions- och certifierings-dagen)
  c. webinarer & kontinuerlig coaching som skapar en kontinuerlig utvecklingsprocess
  d. kunskaper som ger insikter och aha-upplevelser som utvecklar och utvidgar tanke-sfären
  e. utveckling av Livskompetens genom daglig Praktik, Övningar, Tillämpningar & Träning
  f. den dagliga mentala träningen utvecklar både Självbild, Självstyrning och Välmående
 5. Utbildningen ger en unikUtbildningen ger en unik personlig utveckling genom att det omfattar livsområden som Avspänd effektivitet, Stresshantering & återhämtningsförmåga, Optimism & Positivt tänkande, Målstyrning och målprogrammering, Självkänsla, Självförtroende och Självtillit,
  Mental styrketräning samt den ”Inre” framgången med Välbefinnande, Glädje och Lycka.


Ytterligare positiva effekter:

Ett bra Självledarskap är också grunden för bättre relationer till omgivningen (familj, vänner, arbetskollegor m.m.) samt är också grunden för ett bra Ledarskap. Att diplomet också blir ett mycket värdefull tillskott till din CV kommer till slut som grädde på moset.


Endast ett tillfälle under 2023.

Med start i Umeå 14/9 eller Sundsvall 15/9 (Introduktionsdagen)
Och en avslutande certifieringsdag Umeå ( 7/12) eller Sundsvall (8 /12)

 

VÄLKOMNA:

Lars-Eric Uneståhl, 070-6091973

www.unestahl.com www.siu.nu
lars-eric@unestahl.com

 

Mer information om kursinnehåll och kursgivare se följande sidor

Kostnad: 21.000 (exkl.moms)

Priset innefattar hela 3-månadersutbildningen inkl. allt kurs-
och tränings-materal samt coaching- och webinarstöd under träningsperioden.

INTRESSEANMÄLAN FÖR VÅREN 2024

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jag vill redan nu göra en icke bindande intresseanmälan för utbildningen under våren 2024 i

 

Din anmälan skickas både till SIU 

Begränsat antal deltagare så snabb anmälan rekommenderas.