CERTIFIED INTERNATIONAL LIFE-COACH

HÄR FÅR DU ETT OTROLIGT ERBJUDANDE!

Kurspriset är oförändrat och detsamma som tidigare förutom att momsen är borttagen. Men eftersom vi firar 20-årsjubiléum för ICC coachingen så vill vi BJUDA PÅ

Utbildningen till LivsCoach startar på vår kursgård i Thailand den 21-30/11 2023.
Praktiken görs sedan våren 2024 med en certifieringsdag i Örebro maj 2024

*Dessutom ingår allt kursmaterial under hela utbildningen
(inkl. hela kursen till Certifierad Mindfulness Practitioner)

 

Utbildningen är endast öppen för de som har ICC:s grundutbildning till Coach och för andra coacher som har motsvarande utbildning

 

Certifiering

Kursen leder fram till 2 Certifieringar + ett kursintyg + 50IU

 1. Certified ICC International Life Coach. Certifieringen till Certified Life Coach sker genom ICC (International Coaching Community) på samma sätt som efter grundkursen och de andra level 2 ICC- kurserna och ger en certifiering som är lika över hela världen.
 2. Certified Mindfulness Practitioner
  I kursen ingår den mentala träningen men också Mindfulness och kursen leder därför också fram en Certifiering som “Mindfulness Practitioner”.
 3. Social Media Marketing
  Både för marknadsföringen av dig själv som LivsCoach och för hjälp till dina kommande klienter har vi utvidgat LivsCoachkursen med en utbildning i Social media som ges av två ICC Livscoacher som specialiserat sig på detta.
 4. International Credits genom SIU
  Förutom allt detta ger kursen credits genom SIU i form av 50 internationell Units (IU) Läs mer om vad det innebär.

Begränsat antal deltagare så snabb anmälan rekommenderas.

Mer information om kursen, kursmedverkande, och anmälningsblankett hittar du nedan eller på www.unestaleducation.se  070-6628435

IU och Akademiska poäng.

Under de 20 år jag tjänstgjorde vid de ”statliga” universiteten i Sverige kunde jag också ge högskolepoäng både för coachingen och den mentala träningen. När jag 1990 startade ett privat universitet (Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) och dess internationella motsvarighet (Scandinavian International University (SIU) så får jag i likhet med Chalmers, Handelshögskolan, m.fl. inte ge statliga högskolepoäng utan har gått över till ett internationellt system med International Units (IU), där en heldag av studier ger 1 p, ett system som kan relateras till de olika system med credits som finns i olika länder. 100 IU motsvarar då 20 gamla och 30 nya högskolepoäng (1 termins studier).ag har då bedömt att LifeCoachkursen i Thailand plus den långa Praktik ni gör efteråt kan ge 50 IU, vilket motsvarar 10 gamla & 15 nya högskolepoäng (dvs 2 mån. av akademiska studier)

Jag anmäler mig härmed till Utbildningen till Livscoach

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Internationellt Certifierad Life Coach, Specialistnivå

KURSLÄNGD: 7 dagar. ICC kräver 5 dagar men på samma sätt som vid grundkursen
lägger vi till några dagar för det extra vi erbjuder utöver ICC:s certifierigsinnehåll.
Därefter följer ett halvår med Uppgifter och Träning och en avslutande Certifieringsdag i Örebro maj 2024

DATUM: 21-30 november 2023

KURSORT: Chackpong mellan Ban Phe & Laem Mae Phim, nära sagoön: Koh Samed Chackpong Beach betraktas som den bästa beachen mellan Bangkok och Kambodja.
Området är så eftertraktat att både Thailändska och Svenska kungen har sina sommarresidenser där.

KURSGÅRD: CET – Center for Excellence Thailand. En underbar kursgård 100m från havet med fyra större hus och ett slott förutom kursbyggnad och ett nytt fitnesscenter
med padelbana, pickleball, minitennis, badminton, volleyboll, boule, bordtennis, shuffle board, innegym och till november förmodligen också ett utegym.

 

Vill du se en film om kursgården så gå in på:

Titta på

 

KURSKOSTNAD: 39.000

Detta är samma kostnad som för grundkursen och de andra kurserna, men skillnaden är att kursen är momsfri.
Vad får du då som gör att kursen blir mycket billigare än att gå den i Sverige?

Jo vi firar att vi nu för första gången på många år kan anordna en ny Life Coach kurs genom att

 

BJUDA PÅ FLYG (Stockholm-Bangkok ToR)
och all BOENDEKOSTNAD och dessutom TRANSPORTERNA

DAGSPROGRAM:
08. Vi bjuder på gemensam frukost.
09-10.45 Session 1 10.45-11.15 ”Swedish fika och rekreation.
11.15-13 Session 2. 13-16 Lunch, bad, sol och tillfälle att använda fitnesscentrat.
16.17.30 Session 3. 17.30-18 Swedish fika 2.
18-20.00 Session 4. 20.00 Vi bjuder på gemensam middag på restauranger i närheten

 

CERTIFIERINGSUTBILDNING TILL LIFE COACH OCH MIND MANAGER nov 2023 och våren 2024

KURSGIVARE:

 • Elene Uneståhl
 • Lars-Eric Uneståhl
 • Jan Alriksson
 • Asse Jakobsson
 • Mikael Avatar
 • Fler tillkommer

Mer information om kursgivare

Om Livscoach

Bli unik i världen!

Livscoach är det mest populära coach-yrket i världen.
Dock har det hittills inte funnits någon specialistutbildning på området dvs ingen har hittills kunnat kalla sig för Certifierad Life-Coach och denna utbildning är därför den första internationella certifierings-utbildningen i Life Coaching i världen

Den vanliga orsaken till att söka en coach har varit att få hjälp med ett problem eller ett problemområde, oftast upplagt på 5 besök. En livscoach kan naturligtvis också arbeta med problem men det viktigaste området för en livscoach är ”Livsutveckling” (Personlig
utveckling, Ledarutveckling, Relationsutveckling, Hälsoutveckling, etc.)

Livslånga Coach-klient relationer

Det innebär att en livscoach ibland har kunder som man följer genom hela livet
(Livslång utveckling), vilket gör att man till skillnad från andra coacher inte behöver arbeta lika mycket för att få ”nya kunder”.

En livscoach kan också med fördel arbeta med executive coaching, eftersom en chef som anlitar en coach sällan gör det för ”Business problems” utan mest för de livsproblem, som man inte kan diskutera med någon annan inom företaget.

En livscoach hjälper människor att identifiera/uppnå personliga mål, från övergripande livsmål, byggda på en personlig vision, ned till de dagliga och vardagliga besluten.

 

Mer om utbildningen

Utbildningen innehåller det mesta av den kunskap och de färdigheter som behövs för att hjälpa sina klienter att utveckla ett liv med hög livskvalitet, livsmotivation och livsglädje.

Vi har utökat den kurs som Joseph =´Connor har gjort och som har rubriken
”LIVSBALANS” (Certifierad Life Coach) med den mentala träningen, som blir unik för Sverige och också ger en certifiering son Certified New Life Coach och som bl.a, innehåller arbete med : Livsvision, Livsmål, Livsfilosofi och Livsmodeller, Livsbudget
med Livsresultat och Livsbalans, Livsenergibudget med energiinkomster, utgifter, tillgångar och skulder, Livsförändringsverktyg, Livsvärderingar, Livsattityd, Livstuffhet,
Livskontroll, Livsstresshantering och Livsstressimmunitet, Livsstyrka, Livsmotivation, Livsglädje, Livstillfredsställelse, och mycket mera, bl.a. användningen av Utvecklingshypnos och av alternativa medvetandetillstånd (Coacha ditt undermedvetna)

På varje område erhålles praktiska verktyg som kan användas i den framtida klientcoachingen framför allt som tränings-uppgifter mellan coachingsessionerna.

 

Lisa Lundin som gick den tidigare (och hittills enda) utbildningen till LivsCoach har skrivit ett kapitel i en bok där hon jämför det att vara Coach med att vara LivsCoach

Presentation of Lisa

LISA LUNDIN, SWEDEN

Lisa is educated by Skandinaviska Ledarhögskolan, Scandinavian International University
and Svenska Näringsakademien. She is an ICC Coach, an ICC Team Coach, an ICC Life
Coach, an ICC Executive Coach, a Recovery Coach, a Hypnosis Coach and a Dietitian and
Health Coach. Also an Licensed Mental Trainer and a NLP Trainer.
She is also a former TV and theatre producer and actor especially known for her humorous
roles and has also during some years worked as a stand up comedian. She is just now
developing a course in “Humor and Health” together with Lars-Eric Uneståhl.

 

CNLC – THE CERTIFIED NEW LIFE COACH
THE COACHING PROFESSION OF THE FUTURE

Background to the topic

Certification of a new type of LifeCoach started in Sweden 2018. It is based on the ICC Coaching education, (level 1 and the level 2 Life Coach) but has expanded the ”ordinary” Life Coach by adding the ”Unestahl learning pyramid” to Coaching (LEARNING. – In – For – From – About – Throughout – LIFE) and adding the models and methods of Mental and Mind Training to the Coaching tools. The name is still ICC Certified Life Coach in waiting for a new name which will differ this Life Coaching from other Life Coaches around the world.
In waiting for this we are just calling the new profession CNLC – Certified New Life Coach.
Lisa has been very important in the creation of NLC as she started to work with the new model as soon as she became a coach and she was also the first one to get a NLC certification. In this workshop she will describe her experiences of some of the differences
between an ”ordinary” Life Coach and NLC.

Introduction

Working as a coach and especially as a NLC coach is one of the most evolving, challenging and rewarding professions I can imagine. It is wonderful to work with motivated people who want to experience and enjoy a good life through goalsettings and programming the future, creating Life motivation and Life joy beside solving eventual problems on the way.

When I started as a coach 2006 the common coaching was the 3-5 session problem focused coaching which I also enjoyed very much and still do. With the help of my coaching questions
my clients found insights, realized their goals (most often short terms) and could identify the resources needed to reach the goals and solve the problems. An area which I also introduced in my coaching was the Use of Humor for Problemsolving

That’s a wonderful way of working. Working as a coach in a 3-5 sessiuon coach process is
similar to a dance. You as a client want to experience something and offer up a drum, tango or cha-cha and invites you as a coach to the dance.
As a ”problem” coach, I worked with problem focused clients whos actions were based on the medical model and where the main goal for the client was to find solutions for their problems. My contacts with the clients were short-term (often 5 sessions), after which I did not see them if they not eventually came back with a new problem.

Something was missing

Even if I enjoyed this way of working there was something missing – the long term relation . I also looked for an alternative to the medical model, which has been dominating in medicine, psychology, therapy as well as in coaching.

The 3-5 session coaching model also created a constant need of looking for new clients. The big number of new ”ordinary” coaches each year also increased the competition,
especially for those who worked full time with their own practice.

Thus, very soon after i had became a coach 2006 it became natural for me to add the developmental and Life long coaching ideas to the ordinary 3-5 session problem coaching and I have today still clients which I got already 2006.

From Good to Great

So, by adding the principles of developmental and Life-long Mental Training to my Coaching work it was like a fulfilment of the known book ”From good to great”. The new NLC is based on the developmental/Excellence model and combine Coaching with the Mind Training principles and methods and with influences from ”Positive Psychology”.

Taking the dance as a metaphor I can replace a single dance with a whole dancing night or a dancing marathon with place for all the different dance styles, foxtrott, tango, cha-cha, hip-hop and even the classical ballet.
The requirement for such a dance partner is bigger but the increased challenges is a developing factor and is combined with a high amounts of long-term rewards.

In life coaching, the process is extremely important. To live the vision every day through the daily mission creates a high life Motivation and Meaningfulness. Change will often happen on several levels simultaneously by working with the Excellence model – from Good
(Acceptance of the Present) to Great.

Based on the background in Mental Training and Mind developing techniques a NLC can combine the ”ordinary coaching techniques” with mentoring and guidance. The actual training programs are made by the client her/himself but the coach can offer a very important and long-term feedback and support to the cleint´s self-training and self-coaching.

As a NLC I feel a little like the old house- and family- doctor, who could support a person or a family through Life and often became an irreplacable friend besides the professional part.

As an NLC I seldom has to look for more clients, as my contract with the clients extends over years and sometimes throughout life.
I have also clients with contracts, where they can contact me whenever they need and are prepared to pay good money for that security, even if they do not need to contact me often.

In addition, getting the advantage to be with the client throughout life and to work together and long-term with development towards excellence creates motivation and meaningfulness
also for me as a NLC.

In summarizing, these were some of the things that has given me such a rewarding coaching profession and I am quite sure that this profession will spread like wildfire throughout the
world.