KURSGIVARE FÖR INTERNATIONELL COACHING CERTIFIERING UTBILDNING

Lars-Eric Unestål

Lars-Eric Uneståhl, Fil.Dr från Uppsala universitet, där han på1960 talet introducerade klinisk hypnos i Sverige och 1969 skapade den mentala träningen, som bygger på Självhypnos. Mental Träning startade inom idrotten (landslagen/OS på 70-talet men har under 50 år spritt sig till alla samhällsområden (bl.a. genom träningsprogram som under många år fanns på apoteken) Uneståhl har varit gästprofessor vid universitet världen över förutom de år som han varit verksam vid Uppsala och Örebro universitet liksom vid GIH och Socialhögskolan.

Här fick han möjlighet att göra den mentala träningen till ett etablerat akademiskt ämne. Men eftersom Mental Träning är till för alla, så startade han 1990 två privata universitet (Skandinaviska Ledarhögskolan och Scandinavian International University.

Båda tillhör kategorin ”Open University” vilket innebär att de är öppna för alla, inte bara för traditionella studenter. Båda är också öppna genom att de är deltagarstyrda, där man i många kurser bestämmer både studiestart och studietakt. Dessutom sker studierna i hem- och arbetsmiljön vilket ger bättre effekten både på kunskaps- och kompetenssidan jämfört med de låga samband som finns världen över mellan skolframgång (betyg-redovisad kunskap) och livsframgång (hur man klarar de livssituationer man möter.)

Mental Träning är ju liksom Fysisk träning en ”egenträning”, som syftar till en ökad Livskompetens, vilket är idealt för att distribueras på detta sätt och där de mentala processerna som också Einstein påpekar blir viktigare än ”kunskapen”.

Uneståhl har publicerat över 60 forskningsartiklar och över 20 böcker, varav vissa har översatts till ett antal andra språk och det mentala träningsområdet har fått många miljoner i forskningsstöd både från Sverige och andra länder.

Uneståhl har anordnat 7 världskongresser (Idrottspsykologi, Hypnos, Mental Träning m.m.) och startade 1989 The International Society for Mental Training in Sport and Life, som vart 4:e år ordnar världskongresser vid universitet världen över.

Lars-Eric Uneståhl. Hagalundsvägen 4. 70230 Örebro
Tel: 070-6091973.
Mail: lars-eric@unestahl.com
www.siu.nu www.unestahl.com www.slh.nu www.mindschool.se

Jens Boman

 

Jens Boman, läkare och docent vid Umeå universitet. Bedriver forskning och undervisning vid läkarutbildningens Enhet för Professionell Utveckling om ledarskap, emotionell intelligens, stress, utmattning, impostor-fenomenet, ohälsosam perfektionism och självmedkänsla. Handleder och utbildar chefer, ST-läkare och blivande chefer i Region Västerbotten om chef-
och ledarskap och personlig och professionell utveckling.

Tidigare tjänstgjort som verksamhetschef, myndighetschef och överläkare i Region Västerbotten och Region Skåne. Nominerad av medarbetare och utsedd till Sveriges Bästa Verksamhetschef 2012 av Institutet för Medicinsk Rätt, Stockholm.

Read more about jens 

Dan Hasson

Dan Hasson är forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska Institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Idag är han anknuten forskare vid Karolinska Institutet och Mayo Clinic och arbetar utöver forskningen med sina två företag Hasson Consulting Group AB och Interactive Health Group AB.

Read more about dan 

Annelie Weinehall

Annelie Weinehall, Certifierad SjälvLedare sedan första kursen hösten -23, affärsrådgivare och coach vid Almi Nord och har innan dess varit konsult och egen företagare.

Inom IT och digitaliseringsbranschen har hon haft uppdrag som digital affärsutvecklare, coach och innovationsledare där hon hjälpt företag och organisationer att ta nästa steg i deras digitala utveckling. Utöver detta har Annelie även varit hållbarhetsansvarig på ett konsultbolag.

Hon har tidigare kombinerat jobb i startup-miljö med studier inom bl.a. innovation, business och management. Hon har utbildning inom bl.a. förhandling, mental träning, innovationsledarskap, och en Masterexamen i IT-Management.

Annelie tävlar också med egna hästar i hästhoppning.

LÄS MER OM Annelie