Research

Research Articles from  “Psykologiska Institutionen”, Uppsala Universitet, 1967-1974


 • Uneståhl L-E, Holmgren S,: Hypnotisk kontroll av responsivitet under sömn. 1967
 • Uneståhl L-E,: Hypnos och hypnotiserbarhet, 1968
 • Uneståhl L-E,: Posthypnotisk inducerad trötthet, 1968
 • Uneståhl L-E,: Undersökning av olika posthypnotiska suggestioner på bilkörning i simulator, 1968
 • Uneståhl L-E,: Posthypnotiska trancens natur, 1969
 • Uneståhl L-E,: Posthypnotisk inducerad färgblindhet, 1969
 • Uneståhl L-E,: Signalutlösta posthypnotiska suggestioner, 1970
 • Uneståhl L-E,: Generalisering och diskriminering vid posthypnotiska suggestioner, 1971
 • Uneståhl L-E,: Investigations concerning spontaneous trance and posthypnotic suggestions, 1971
 • Uneståhl L-E, Ekström P, Lindwall M,: Effekten av posthypnotisk inducerad anesti och hyperestesi, 1971
 • Uneståhl L-E, Johansson A-M, Nygårds A-M,: Relationen mellan posthypnotisk varierad aktiveringsnivå och prestationsförmåga, 1971
 • Uneståhl L-E, Berglund B, Gaunitz S,: En posthypnotisk utlöst emotion som förstärkare, 1971
 • Uneståhl L-E, Gaunitz S,: Typiskt beteende under hypnos relaterat till subjektiva förväntningar, 1971
 • Uneståhl L-E, Piltz K, Söderlund I,: Det hypnotiska och posthypnotiska insomnandets inverkan på sömnen, 1971
 • Uneståhl L-E,: En studie av verkningslängden hos vissa posthypnotiska suggestioner, 1972
 • Uneståhl L-E,: The interaction of Behavior Therapy and Hypnosis, 1972
 • Uneståhl L-E, Lindgren U, Lindström M,: En undersökning av föreställningsförmåga under olika grader av avslappning och hypnos, 1972
 • Uneståhl L-E, Ahlstedt B, Lodhammar L, Skoog C,: Effekten av hypnotisk inducerad anestesi på subjektiva skattningar, blodtryck och katekollaminutsöndring, 1972
 • Uneståhl L-E, Granholm G, Hilding K,: Katekollaminutsöndring och posthypnotisk modifiering av stresstillstånd, 1972
 • Uneståhl L-E, Irfann S,: En posthypnotisk utlöst emotion som förstärkare, 1972
 • Uneståhl L-E, Barkestam L, Isaksson C, Melander A,: Studie av förväntanseffekter på mottaglighet för hypnos, 1972
 • Uneståhl L-E, Berglund B, Öhrstedt B,: Emotioner inducerade under hypnos och några fysiologiska och psykologiska indikatorer på dessa, 1972
 • Uneståhl L-E,: Hypnosis in dynamic and behavior therapy, 1973
 • Uneståhl L-E,: The use of hypnosis in Sport and Art, 1973
 • Uneståhl L-E,: Hypnosis and spontaneous trance, 1973
 • Uneståhl L-E, Beving A, Ericson B, Wassberg G,: Effekter av hypnos som sömnadministrerad sömterapi vid sömnbesvär, 1973
 • Uneståhl L-E, Hultin K, Sundgren B,: Effekten av föreställningar under hypnos och avslappning på idrottsprestationer, 1973
 • Uneståhl L-E, Boström E, Orre J,: Effekten av hypnos och suggestion på nystagmus och pupillstorlek, 1974
 • Uneståhl L-E, Waara K, Wastensson S,: Iakttagelser kring posthypnotiskt blockerande suggestion samt relationen till perceptuell defense, hypnotisk amnesi och posthypnotiskt trancetillstånd, 1974
 • Uneståhl L-E, Andersson M, Fromell A-C, Sandström B,: Transcendental meditation, 1974
 • Uneståhl L-E, Appelgren S,: En studie i självhypnos I, 1974
 • Uneståhl L-E, Larsson G,: En studie i självhypnos II, 1974

 

Research Articles from  “Avdelningen för idrottsforskning”, GIH, Högskolan i Örebro, Sweden 1975-1982


 • Uneståhl L-E, Hultin K, Sundgren B,: Effekten av föreställningar under hypnos och avslappning på idrottsprestationer. Rapport I, 1975
 • Uneståhl L-E, Gustavsson M,: Psykologiska faktorer vid elitskytte, Rapport II, 1975
 • Uneståhl L-E, Olsson B, Sahlin P, Skoghäll A-K,: Elitidrott – en probleminventering. I. Friidrott. Rappot III, 1975
 • Uneståhl L-E, Andersson S, Slottsjö Y,: Biorytm och idrott. Rapport VII, 1976
 • Uneståhl L-E, Peterson Y,: Motorisk inlärning och posthypnotisk förstärkning. Rapport VIII, 1976
 • Uneståhl L-E,: Effekten av varierande fysisk och mental spänning vid skytte. Rapport IX, 1977
 • Uneståhl L-E, Buuts U,: Sommarolympiaden 1976. Rapport X, 1977
 • Uneståhl L-E, Andersson H, Joelsson B,: Omedelbar feedback och posthypnotisk förstärkning. En metodstudie i simning. Rapport XI, 1978
 • Uneståhl L-E,: Mental Träning. Rapport XII, 1978
 • Uneståhl L-E, Billengren T, Cardell J, Holmberg I, Jonsson J,: ÖIK – En problemanalys. Rapport XVIII, 1979
 • Uneståhl L-E, Aspelin K, Hermansson M,: Elitidrott – en probleminventering i utförsåkning. Rapport XIX, 1979
 • Uneståhl L-E,: Utveckling och utvärdering av metoder för mental träning – En lägesrapport. Rapport XX, 1980
 • Uneståhl L-E, Augustsson B, Nordenberg A, Svensson C,: Psykologiska dimensioner som påverkar idrottsprestationer. – Konstruktion och utvärdering av ett individtest. Rapport XXI, 1980
 • Uneståhl L-E, Briefe S,: Utvärdering av mental träning i bowling. Rapport XXIII, 1981
 • Uneståhl L-E,: Motorisk inlärning genom mental träning. Rapport XXIV, 1981
 • Uneståhl L-E, Thor M,: Monotont långtidsarbete. I. Lidingöloppet. Rapport XXV, 1981
 • Uneståhl L-E, Apelqvist L, Gustafsson A,: Monotont långtidsarbete. II. Västgötaloppet. Rapport XXVI, 1981
 • Uneståhl L-E, Henriksson B, Högström J,: Psykologiska faktorers inverkan på muskelstyrka. Rapport XXVII. 1981
 • Uneståhl L-E, Ingvarsson P-A,: Fotboll – En analys av fotbollsallsvenskan 1979. Rapport XXVIII, 1981
 • Uneståhl L-E, Strandh P,: Simning och mental träning. Rapport XXIX, 1981
  Uneståhl L-E, Bexell, S, Lanker M,: Mental träning och återhämtningsförmåga. Rapport XXX, 1981
 • Uneståhl L-E, Bodin M, Poulsen E,: Konståkning – modellinlärning. Rapport XXXI, 1981

Later research (examples)


 • Peres Saad E.: Respuestas evocados de latencia media: mecanismos de generacion y posible significado diagnostico. In: Il Congreso de Ciencias Biologicas. June 12-13, 1984, Habana Cuba, p 220.
 • Bundzen P, Bundzen, P., Leissner P, Malinin A, Unestahl LE.: Mental relaxation: Neuro-dynamic markers and psychopysiologocal mechanisms. In: Rodano R, Hill D, eds. Current Research in Sport Sciences: An International Perspective. New York and London Plenum Press, 1996-.91-101.
 • Unestahl LE, Bundzen P.: Integrated Mental Training – neuro-biochemical mechanisms and psycho-physical consequences. J Hypnos 1996;23(3):148-156.
 • Bundzen P Bundzen, P., Gavrilova E, Isakov V, Unestahl LE.: Stresslimiting and immunomodulating effect of mental training. J Pathophysiol 1998:5,(1):148.
 • Unestahl, L-E, Bundzen, P., Gavrilova, E., Isakov, V.: The effects of Integrated Mental Training on Stress and Psychosomatic Health. J. Hhypnos, 2004, XXXI (2) 83-88
 • Johansson, B. & Unestahl, L-E.: Stress reducing regulative effects of Integrated Mental Training with self-hypnosis on the secretion of Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS-S) and Cortisol in plasma. Contemporary hypnosis, 2005. Wiley Interscience, DO1, 10, 1002/ch.314