UTBILDNING OCH TRÄNING TILL CERTIFIERAD SJÄLVLEDARE

CERTIFIERINGS UTBILDNING I SJÄLVLEDARSKAP & SJÄLVCOACHING

Akademin för Självledarskap vid Scandinavian International University statade under 2023 den första svenska certifieringsutbildningen i Självledarskap och Självcoaching.

Utbildningen är en utveckling av en tidigare kurs i “Personligt och Inre Ledarskap”, och leder fram till två nya certifieringar: en i Självledarskap och en i Mental Training Practitioner.

Självledarskap är en grund för:

 • Ett bra liv där man både trivs – och samarbetar bra – med sig själv
 • Att få bra relationer med sina närmaste och med alla andra
 • Att kunna Leda andra på ett optimal sätt

Utbildningen består av:

 • En introduktionsdag online 8/3 14-20 med genomgång av utbildningen.
 • En avslutnings- och certifierings-dag med diplomutdelning
 • 18 veckor med mental träning och mentala övningar (c:a 30 min/dag) kombinerat med webinar- och coaching-stöd.

Godkänd utbildning ger:

 • ett certifikat som Certifierad Själv Ledare
 • ett certifikat som Certified Mental Practitioner
 • 50 International Units (läs mer om IU nedan).

Utbildare och Examinator är Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl, 070-6091973
Vårens kurs görs tillsammans med docent Jens Boman och docent Dan Hasson

Vårens kurs startar 8/3 14-20 och eftersom utbildningen görs online kan den läsas var man än bor i Sverige.

 

 

Artikel av Lars-Eric Uneståhl

Att lära sig Självledarskap där man lär sig, tränar, övar och automatiserar ledarskapet över både hjärna och kropp med allt vad det innebär av tankestyrning och kontroll över känslor och beslutsfunktioner är inte bara en grund för att utveckla ett bättre liv för dig som privatperson utan är också grunden för ett bra ledarskap, där man som förebild får andra att följa (definitionen på ett bra ledarskap).

Det finns ytterligare en aspekt som talar för behovet av SjälvLedarskap i arbetslivet.

I en studie av 3000 ledare världen över, som nyligen gjorts har man fått svarat på vilka ledaregenskaper som är viktigast för framtiden.

Chefers ledarskap har tidigare mest gått ut på att förse sina anställda med uppgifter och ge dom förutsättningar för att genomföra dessa uppgifter ofta med stöd och hjälp från chefen.

I ett allt komplexare samhälle med en ökning av både förändrings-mängd & -takt så har chefer idag ofta inte mer eller bättre svar än sina medarbetare. Istället för att lösa problemen åt sina anställda så blir det allt viktigare med att utveckla SjälvLedarskapet hos alla anställda så att alla verkligen blir ”Medarbetare” i alla led från Beslutsfattande till Genomförande.

Jag hade kontakt med Jan Carlzon i början av SAS-tiden (Jan var mycket intresserad av den mentala träningen) och blev mycket fascinerad av hans försök att föra ner ansvarstagandet och beslutsfattandet på ”golvet”.  Hans bok: ”Riv pyramiderna” blev en internationell bestseller och används fortfarande som lärobok på Harvards Business School.

Detta innebär att alla människor skulle behöva lära sig SjälvLedarskap både för att själv få ett ännu bättre liv, Fungera bättre som Chef och Ledare och för det tredje kunna förmedla SjälvLedarskapet till alla sina medarbetare.

 

Del I. Introduktionsdag (online) med Insikter, Teori, Forskning och Kunskapsuppbyggnad
Del II. Testningar för att fastställa utgångsläget och kunna registrera förändringar.
Del III. Egenträning. Från Kunskap till Kompetens genom 18 veckor ”PÖTT”- Praktik, Övningar, Tillämpningar, Träning (Mental Träning)
Del IV. Förändringsmätning. En avslutande testrunda för att mäta förändringar
Del V. Avslutande Certifieringsdag med diplomutdelning och tips för ”fortsatta livet”

 

DEL I. EXEMPEL PÅ INNEHÅLL PÅ KURSDAGEN OCH I TRÄNINGEN

 • Beskrivning av det utmärkande för bra Ledarskap och Självledarskap
 • Utvecklings- och Träningsmodellerna är grunderna för bra Självledarskap
 • Författa sitt eget livsscenario, bli sin egen regissör och spela huvudrollen i Livsskådespelet
 • Mental konditions-, teknik- och -styrketräning
 • Alternativa medvetandetillstånd som grund för effektiv förändring och utveckling
 • Alternativa kontrollsystem som grund för effektiv självkontroll
 • Effektiv stresshantering och Spänningsreglering
 • Effektiv återhämtning, Aktiv vila och utveckling av sömnkvalitén
 • Personlig vision för livsinspiration och meningsfullhet
 • Mål som styrinstrument och energigivare
 • Bli din egen bäste vän
 • Ditt Mindset och egen-feedback styr både ditt beteende och din upplevelse
 • Fatta de bästa beslutet med System 3 (Mental Träning)(ifr- Kahneman)
 • Humoristisk inställning skapar både bättre Ledarskap och Självledarskap
 • Balans, Harmoni, Lycka och Tillfredsställelse finns att hämta i ditt inre
 • År till Livet och Liv till åren genom Bra och Positivt SjälvLedarskap

DEL II. Testningar av kurseffekter

DEL III. UPPLÄGGNING AV 18 VECKORS MENTAL TRÄNING (bl. a. med träningsprogrammet ”Hjärnan runt på 80 dar”)

Exempel på moment:

 • Andning-Avslappning-Avspänd effektivitet-Alternativa kontrollsystem
 • Mental avslappning, EQ-träning och Det mentala rummet (Självhypnos)
 • Självbildsträning (Själv-förtroende, -känsla, -tillit, -respekt- vänskap)
 • Vision, Mål, Målbilder, Målprogrammering, Motivation
 • Time Management (Tids-balans, Tids-fördelning och Tids-prioritering)
 • Optimism, Positivt tänkande och Beslutsfattande.
 • Attityd Mental Tuffhet. Vårt tolkningssystem bestämmer vår verklighet.
 • Utveckling av mentala förmågor som Koncentration och Kreativitet
 • Humor och Hälsa, Livskvalitet och Livsglädje

DEL IV. Utvärdering med hjälp av test och annat Certifieringsunderlag

DEL V. AVSLUTANDE DAG MED CERTIFIERING samt tips för “fortsatta livsutvecklingen”.

 

VÄLKOMMEN ATT BLI BLAND DE FÖRSTA SVENSKAR SOM CERTIFIERAS
I SJÄLVLEDARSKAP OCH MENTAL TRÄNNING
Lars-Eric Uneståhl, Jens Boman och Dan Hasson