CERTIFIERINGS UTBILDNING I SJÄLVLEDARSKAP

SjälvLedarskapsAkademin vid
Scandinavian International University
(tidigare Skandinaviska Ledarhögskolan)
Introducerade under 2023 den Första

Svenska Certifieringsutbildningen i SJÄLVLEDARSKAP

Här kommer nu den andra utbildningen som är deltagarstyrd både vad det gäller studiestart och studietakt.
De flesta startar dock den 31.3 och gör ett steg per vecka men du kan både starta senare och också bestämma dig för en snabbare eller långsammare studietakt.

Kursen avslutas med en certifieringsdag i Stockholm (alt. Örebro) lördagen den 24 augusti, men kan du inte deltaga på den skickas diplomet till dig efter att du skickat in dina certifieringsupgifter.

Varje steg startar med ett webbinarium som introducerar veckans tema. Dessutom hålls ett webbinarium sista söndagen i varje månad (kl.18) som besvarar frågor som uppkommer under kursens gång.

 

Förutom att utbildningen leder fram till att:

du både förbättrar ditt välmående/välbefinnande och att du fungerar bättre både privat och yrkesmässigt (se Utvärderingarna från första kursen) så leder utbildningen fram till den enda svenska certifieringen i Självledarskap.

I utbildningen så lär du också känna både principerna i SjälvCoaching och du får så mycket av mental träning att du sedan kan fortsätta med utbildningen till licenserad Mental Träning. Dessutom utfärdar Scandinavian International University 50 IU ( vilken motsvarar 10 gamla och 15 nya högskole poäng).

 

Utbildningen består av

 • En kursintroduktion som ligger på nätet.
 • 16 veckor med egen mental träning och tillämpningsövningar kompletterat med både coaching- och webinarie-stöd under tiden.
 • När uppgifterna är avklarade i ett steg (vecka) får man tillgång till nästa steg.
 • Utbildningen pågår under 16 veckor med en avslutande certifieringsdag (den 24 juli) vilket gör det möjligt att ta paus från utbildningen vid behöv.

 

Utbildare och Examinator är Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl, President SIU.

Dessutom medverkar en rad andra experter.

kursgivare

 

Läs mer

1. Om de positiva förändringar som kursen ger under rubriken Utvärderingar
2. Om kursuppläggningen under rubriken Kursuppläggning
3. Om Kursinnehållet vecka för vecka under rubriken Kursinnehåll

 

 

Kostnad: 21000 kr (exkl.moms)

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR

 

”Det är först när du kan leda dig själv som du själv kan få ett bra liv och som du också på ett bra sätt kan leda andra till ett bättre liv.”

L-E Uneståhl

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PIL – Personligt och Inre Ledarskap

Akademin för Självledarskap vid Scandinavian International University startade under 2023 den första svenska certifieringsutbildningen i Självledarskap och Självcoaching. Här kommer en ny möjlighet att få en Internationell Certifiering som SjälvLedare.

Självledarskap är en grund för:

 • Ett bra liv där man både trivs – och samarbetar bra – med sig själv
 • Att få bra relationer med sina närmaste och med alla andra
 • Att kunna Leda andra på ett optimalt sätt

Utbildningen består av:

 • En introduktionsdag online 8/03 14-20 med genomgång av utbildningen.
 • 18 veckor med mental träning och mentala övningar (c:a 30 min/dag) kombinerat med webinar- och coaching-stöd.
 • En avslutnings- och certifierings-dag med diplomutdelning 30 Augusti.

Godkänd utbildning ger:

 • ett certifikat som Certifierad Själv Ledare
 • ett certifikat som Certified Mental Practitioner (Självledarutbildningen bygger på Mentalträning)
 • 50 International Units (läs mer om IU nedan).

IU och Akademiska poäng

Under de 20 år jag tjänstgjorde vid de ”statliga” universiteten i Sverige kunde jag också ge högskolepoäng både för coachingen och den mentala träningen. När jag 1990 startade ett privat universitet (Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) och dess internationella motsvarighet (Scandinavian International University (SIU) så får jag i likhet med Chalmers, Handelshögskolan, m.fl. inte ge statliga högskolepoäng utan har gått över till ett internationellt system med International Units (IU), där en heldag av studier ger 1 p, ett system som kan relateras till de olika system med credits som finns i olika länder. 100 IU motsvarar då 20 gamla och 30 nya högskolepoäng (1 termins studier). Jag har då bedömt att de två utbildningsdagarna plus träningaen och praktiken mellan de två dagarna kan ge 50 IU, vilket motsvarar 10 gamla & 15 nya högskolepoäng (dvs 2 mån. av akademiska studier).

 

Utbildare och Examinator är Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl, President SIU.
Lars-Eric grundade den mentala träningen 1969 och utvecklade den praktiska träningen under 1970 talet tillsammans med elitidrotten.

På 80-talet spred sig Mental Träning vidare till Försvaret, Polishögskolan och till företag och arbetsliv. På 90-talet startade en stark trend med Mental Träning för allmänheten, speciellt i Personlig- och Hälso-utveckling, där många träningsprogram fanns på apoteken.

Efter 20 år vid universiteten i Uppsala och Örebro plus GIH och Socialhögskolan plus ett antal gästprofessurer vid universitet i USA, Australien, Indien, m.m. så startade Uneståhl 1970 ett privat open universitet (tillträde för alla) ”Skandinaviska Ledarhögskolan” som idag har namnet ”Scandinavian International University” och som vill medverka för ”Ett bättre liv för alla människor”, där denna utbildning är en del i denna målsättning.

ORGANISATÖRER:

 • Scandinavian International University (Lars-Eric Uneståhl)

Lars-Eric håller kontakten genom webinarer under den så viktiga tränings- & tillämpnings-perioden.

 

NY OCH UNIK UTBILDNING från Unestål Akademin för SjälvLedarskap vid Scandinavian International University

Utbildningen ger två Certifieringar och SIU credits

1. CERTIFIERING I SJÄLVLEDARSKAP

2. CERTIFIERING SOM Mental Training Practitioner.

3. Credits (50 International Units)

 

Vad gör denna utbildning och träning unik?

 1.  En unik utbildning som blir lika viktig i såväl yrkeslivet som privatlivet
 2. Samma utbildning ger två olika certifieringar, SjälvLedarskap och EgenCoach
 3. Utbildningen ger också International Units (credits) genom Scand. Int. University
 4. Utbildningen är också unik genom sin uppläggning, t.ex genom
  a. utbildningen och träningen kombineras med- och integreras i ditt vanliga liv
  b. utbildningen fordrar endast 2 dagars bortavaro (introduktions- och certifierings-dagen)
  c. webinarer kontinuerlig coaching som skapar en kontinuerlig utvecklingsprocess
  d. kunskaper som ger insikter och aha-upplevelser som utvecklar och utvidgar tanke-sfären
  e. utveckling av Livskompetens genom daglig Praktik, Övningar, Tillämpningar &Träning
  f. den dagliga mentala träningen utvecklar både Självbild, Självstyrning och Välmående
 5. Utbildningen ger en unikUtbildningen ger en unik personlig utveckling genom att det omfattar livsområden som Avspänd effektivitet, Stresshantering & återhämtningsförmåga, Optimism & Positivt tänkande, Målstyrning och målprogrammering, Självkänsla, Självförtroende och Självtillit,
  Mental styrketräning samt den ”Inre” framgången med Välbefinnande, Glädje och Lycka.


Ytterligare positiva effekter:

Ett bra Självledarskap är också grunden för bättre relationer till omgivningen (familj, vänner, arbetskollegor m.m.) samt är också grunden för ett bra Ledarskap. Att diplomet också blir ett mycket värdefull tillskott till din CV kommer till slut som grädde på moset.


Endast ett tillfälle under 2024.

Med start den 8/03 2024 (Introduktionsdagen)
Och en avslutande certifieringsdag den 30 Augusti

 

VÄLKOMNA:

Lars-Eric Uneståhl, 070-6091973

www.unestahl.com www.siu.nu
lars-eric@unestahl.com

 

Mer information om kursinnehåll och kursgivare se följande sidor

Kostnad: 21.000 (exkl.moms)

Priset innefattar hela 18-veckorsutbildningen inkl. allt kurs-
och tränings-materal samt coaching- och webinarstöd under träningsperioden.

ANMÄLAN FÖR VÅREN 2024

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

 

Din anmälan skickas både till SIU och till kursledaren Lars-Eric Uneståhl

Begränsat antal deltagare så snabb anmälan rekommenderas.