KURSINNEHÅLL

Utbildningen innehåller alla de områden och faktorer som Innefattas i ett bra liv, både privat och yrkesmässigt.

Eftersom ”Yttre framgång” inte ger ”Inre framgång” (bra Självkänsla, Självmedkänsla, Lugn, Trygghet, Tillfredsställelse, Lycka m.m.) medan däremot den inre framgången på ett avspänt effektivt sätt underlättar en ”yttre framgång” så är naturligtvis kursinnehållet fokuserat på just ”Inre framgång”.

 

Introduktions webbinar 8 Mars 14.00-18.00 (denna läggs på hemsidan och kan inhämtas under hela veckan 11)

Här nedan finns sedan kursens huvudtema redovisade vecka för vecka:

 1. Vecka 14. MUSKULÄR AVSLAPPNING: Sänkning av grundspänning, Avslappning till Avspänning, Spänningsreglering, Andningsträning.
 2. Vecka 15. MENTAL AVSLAPPNING: Mentala rummet/hemmet – SJÄLVHYPNOS, EQ-träning 1 (LST som baskänsla – Lugn, Säker, Trygg) Ökad Självkontroll av Tankar och Känslor.
 3. Vecka 16. TILLÄMPNING AV MENTALA GRUNDTRÄNINGEN på Stresshantering, Återhämtning och Sömn (Sov dig till ett bättre liv)
 4. Vecka 17. FRAMGÅNGSFAKTORERNA ”SMAK”. Uppdelning mellan Mental Träning av både Yttre och Inre Framgång.
 5. Vecka 18 – Tema. SJÄLVBILDSTRÄNING 1. Med tonvikt på Självkänsla, Självmedkänsla, Imposter-fenomenet (Bluffsyndromet).
 6. Vecka 19 – Tema: SJÄLVBILDSTRÄNING 2. Självförtroende, Självtillit, Självrespekt, Perfektionsfällan.
 7. Vecka 20– Tema. MÅL & MOTIVATIONSTRÄNING, Målsättning & Målstyrning, Målprogrammering (”Autonoma piloten”).
 8. Vecka 21– Tema: ATTITYD TRÄNING 1. Ett optimalt Mindset och positivt tänkande. Optimism och Framtidstro.
 9. Vecka 22– Tema: ATTITYDTRÄNING 2. Mental Tuffhetsträning & Styrketräning – Att växa genom motstånd och problem.
 10. Vecka 23– Tema: RESURSUTVECKLING 1 – Det förflutna som en guldgruva och en skattkammare i nu- och framtids-processen
 11. Vecka 24– Tema: RESURSUTVECKLING 2 – Beslutsfattande och Problemlösning. Från System 1 & 2 till kursens eget System 3.
 12. Vecka 25 – Vecka 30 – UPPEHÅLL 5 veckors ”Kurs-semester med möjlighet att komma ifatt om man har halkat efter i kursen.
 13. Vecka 31– Tema: RESURSUTVECKLING 3 – Förmågan till Koncentration och Fokusering.
 14. Vecka 32 – Tema: RESURSUTVECKLING 4. Ökning av Disciplin och minskning av uppskjutarbeteende (”Prokrastinering”)
 15. Vecka 33 – Tema: RESURSUTVECKLING 5. Livs-budget & Energi-budget.
 16. Vecka 34 – Inre Framgång 1. Må Bra Faktorerna i Helhetshälsan och Inre Framgång 2. Tillfredsställelse och Lycka.
 17. Vecka 35 – Livsmotivation, Livsglädje och Livskvalitet. År till livet och Liv till åren