KURSINNEHÅLL

Utbildningen innehåller alla de områden och faktorer som Innefattas i ett bra liv, både privat och yrkesmässigt.

Eftersom ”Yttre framgång” inte ger ”Inre framgång” (bra Självkänsla, Självmedkänsla, Lugn, Trygghet, Tillfredsställelse, Lycka m.m.) medan däremot den inre framgången på ett avspänt effektivt sätt underlättar en ”yttre framgång” så är naturligtvis kursinnehållet fokuserat på just ”Inre framgång”.

 

Introduktions webbinar 31 Mars 18.00-19.00 (denna läggs på hemsidan och kan inhämtas vid valfri tidpunkt)

Här nedan finns sedan kursens huvudtema redovisade vecka för vecka:

Steg 1 –  MUSKULÄR AVSLAPPNING: Sänkning av grundspänning, Avslappning till Avspänning, Spänningsreglering, Andningsträning.

Steg 2 –  MENTAL AVSLAPPNING: Mentala rummet/hemmet – SJÄLVHYPNOS, EQ-träning 1 (LST som baskänsla – Lugn, Säker, Trygg) Ökad Självkontroll av Tankar och Känslor.

Steg 3 –  TILLÄMPNING AV MENTALA GRUNDTRÄNINGEN på Stresshantering, Återhämtning och Sömn (Sov dig till ett bättre liv)

Steg 4 – FRAMGÅNGSFAKTORERNA ”SMAK”. Uppdelning mellan Mental Träning av både Yttre och Inre Framgång.

Steg 5 – Tema. SJÄLVBILDSTRÄNING 1. Med tonvikt på Självkänsla, Självmedkänsla, Imposter-fenomenet (Bluffsyndromet).

Steg 6 – Tema: SJÄLVBILDSTRÄNING 2. Självförtroende, Självtillit, Självrespekt, Perfektionsfällan.

Steg 7 – Tema. MÅL & MOTIVATIONSTRÄNING, Målsättning & Målstyrning, Målprogrammering (”Autonoma piloten”).

Steg 8 – Tema: ATTITYD TRÄNING 1. Ett optimalt Mindset och positivt tänkande. Optimism och Framtidstro.

Steg 9 – Tema: ATTITYDTRÄNING 2. Mental Tuffhetsträning & Styrketräning – Att växa genom motstånd och problem.

Steg 10 – Tema: RESURSUTVECKLING 1 – Det förflutna som en guldgruva i nu- och framtids-processen. Relations utveckling.

Steg 11 – Tema: RESURSUTVECKLING 2 – Beslutsfattande och Problemlösning. Från System 1 & 2 till kursens eget System 3.

Steg 12 – Tema: RESURSUTVECKLING 3 – Förmågan till Koncentration och Fokusering.

Steg 13– Tema: RESURSUTVECKLING 4. Ökning av Disciplin och minskning av uppskjutarbeteende (”Prokrastinering”)

Steg 14– Tema: RESURSUTVECKLING 5. Livs-budget & Energi-budget.

Steg 15 – Inre Framgång 1. Må Bra Faktorerna i Helhetshälsan och Inre Framgång 2. Tillfredsställelse och Lycka.

Steg 16 – Livsmotivation, Livsglädje och Livskvalitet. År till livet och Liv till åren