KURSUPPLÄGGNING

CERTIFIERINGSUTBILDNING I SJÄLVLEDARSKAP

Kursen ges online mellan 31/3 och 30/8 2024 med möjlighet att delta ”live” eller på nätet på introduktionsdagen och certifieringsdagen. Dessa spelas dock in vilket gör att man kan titta på dessa på valfri tid.

Läsavsnitt

Läsavsnitten i kursen består dels av två böcker av mig (”Den Nya Livsstilen” och ”Hjärnan runt på 80 dagar”) dels olika läsuppgifter på kursens hemsida.

Webbinarer

Även de regelbundna webbinarerna på 1 timma (där man också kan få svar på frågor) spelas in och kan ses efteråt på valfri tid.

Läropyramiden

Kursen bygger på Uneståls ”LÄROPYRAMID”, där lärandet kopplas ihop med Livet dels genom att LÄRA – i – om – för – från – under hela – LIVET dels genom att Kunskapen förs över till KOMPETENS genom PÖTT – Praktik – Övning – Tillämpning och TRÄNING.

 

Tillämpningsövningar och MIND-Träning (framför allt genom Mental Träning) genomsyrar därför hela utbildningen.

Varje kursdag (5 av veckans 7 dagar) innehåller därför ett mentalt träningspass.

Längden på dessa är dock ”bara” omkring 15 minuter och kan tas när som helst på dygnet, även vid sänggåendet på kvällen (vilket också underlättar sömnen – 2 flugor i en smäll).

Varje kursdag har också ett par tillämpningsövningar vilka också är tidsmässigt mycket begränsande. Sammanlagt kan sägas att uppgifterna i kursen aldrig överstiger en timme utan snarare håller sig en bit under timmen per kursdag (5 dagar i veckan)

Detta kan tyckas lite med tanke på de starka positiva förändringar som kursen ger, men det har att göra med att kursen bygger på alternativa medvetandetillstånd (t.ex Självhypnos) där lärandet sker och förändringarna kommer på ett annat och mer effektivt sätt än vid vanligt ”kognitivt” lärande.

Man prickar av det man gör på ett certifieringsunderlag, vilket tillsammans med förändringsmätningar och andra utvärderingar ligger till grund för certifikaten.
Eftersom denna utbildning till skillnad från andra kurser mer syftar till positiva personlighetsförändringar och nya insikter än till traditionellt lärande så bygger ”tentamen” naturligtvis inte på kunskapsrelaterade frågor utan på en beskrivning av de positiva förändringar som du och din omgivning ser som effekter av kursen. Dessa kommer inifrån och växer fram långsamt och integrerat vilket gör att det kan dröja en tid innan du börjar märka effekterna. Å andra sidan är hållbarheten desto större.

Facebook grupp

En frivillig facebook grupp kommer också att startas där man kan ha kontakt och diskutera både med kursledning och andra kursdeltagare.

 

 

Än en gång Välkommen till 2024 års utbildning!
Lars-Eric Uneståhl